Thanh la nhôm 6061

0

Thanh la nhôm 6061

Thanh la nhôm hình chữ nhật

+ Độ dày : 10mm-15mm

+ Độ dài : 50mm-55mm-60mm

+ Độ dài : 2000mm-2500mm

Đánh giá sản phẩm